AXATIONALE ALIGNEMENT/ LIJNEN

 

Oorspronkelijk waren onze lichamen aangesloten op het magnetische netwerk van de Aarde. Deze lijnen verbonden ons met een enorm groot raster, dat ons in verbinding bracht met het gehele Universum. Door de tijd heen zijn we deze verbinding kwijtgeraakt en door het opnieuw verbinden kan er opnieuw vrije uitwisseling van licht en informatie plaatsvinden van hogere frequenties die nodig zijn voor heling en uiteindelijk voor onze spirituele groei. 

Het opnieuw verbinden (Reconnecten) is een zeer precies protocol dat verschillende sets van meridianen en punten van het energieke systeem van het lichaam heractiveert, zodat we opnieuw verbinding kunnen maken met dit grote energieveld in het Universum evenals met de elektromagnetische Ley-lijnen van de aarde zelf.
Door het opnieuw verbinden kan er weer vrije uitwisseling van licht en informatie plaatsvinden van hogere frequenties die nodig zijn voor heling en uiteindelijk voor onze spirituele groei.

Oorspronkelijk waren de meridianen in ons lichaam verbonden met het raster (netwerk) lijnen die de planeet omvatten en kruisen op bekende krachtplaatsen zoals Mount Shasta, Mount Olympus, Mount Fuji (Axis Mundi), Mount Meru (Sumeru), Machu Picchu en Sedona.
Deze raster lijnen liepen oorspronkelijk over de gehele planeet en verbonden ons met een reusachtig geometrisch raster, dat ons vervolgens verbindt met het hele universum.
Dit raster is in onze geschiedenis ernstig beschadigd geraakt en is zich in de fase van transformatie die nu gaande is op onze planeet aan het herstellen tot een krachtiger en meer ontwikkeld niveau dan ooit tevoren.

Ieders lichaam heeft een eigen set van ruim 100 energie lijnen en punten, en hoewel ze alleen nog een herinnering zijn van hoe ze ooit waren, blijven deze lijnen en punten als onze interface met het universum functioneren. Deze interface is een kanaal dat onze communicatie met energie, licht en informatie faciliteert tussen groot en klein, macrokosmos en microkosmos, het universum en de mensheid.
De Reconnection brengt ‘nieuwe’ axiatonale lijnen aan die ons verbinden met dit nieuwe raster.

Deze lijnen zijn een deel van het tijdloze netwerk van intelligentie, een parallel-dimensionaal systeem dat de basis energie levert voor de hernieuwing van het menselijk lichaam.
Deze nieuwe lijnen maken het voor ons mogelijk om de unieke trillingsniveaus van de frequenties te gebruiken voor onze heling en uiteindelijk voor onze evolutie. 
Voor iedereen die in volledig verbinding wil komen met zijn ware identiteit, zijn/haar missie hier op aarde en de ondersteuning van het Universum raden wij zeker de Reconnectie aan.

333

De elektromagnetische frequenties van de mens op aarde trillen gemiddeld op 50 kHz (kHz = 1000 cycli per seconde), maar dit fluctueert natuurlijk van moment tot moment.
Mensen die serieus bezig zijn met ontwikkeling van hun bewustzijn, trillen meestal hoger op gemiddeld zo'n 80 - 160 duizend cycli per seconde en degenen die heel sterk in alignment zijn met hun Hogere Zelf, trillen gemiddeld op 160 - 200 duizend  of meer cycli per seconde.
Volgens Bashar hebben de meeste deelnemers tijdens een event met hem/zijn beschaving een trilling rond de 150 kHz en hadden de Boeddha en Jezus een trillingsfrequentie van ongeveer 300  duizend cycli per seconde !

Er zijn in deze context van realiteiten en frequenties twee 'drempels' zeer interessant ... de eerste is de 200 kHz grens en de tweede is de 333 kHz grens.
De drempel naar de overgang naar de 4e dichtheid ligt net boven de 200 kHz-grens en de drempel naar de overgang naar de niet-fysieke realiteiten (5e dichtheid) ligt precies op 333 kHz.

De frequentie van Boeddha en Jezus was derhalve nog net laag genoeg om in een fysieke realiteit te kunnen verblijven en hoog genoeg om de beperkingen ervan te overstijgen en zij waren daarmee ultieme kanalen voor het doorbrengen van licht en informatie uit de niet-fysieke werelden.

Wat ook zeer boeiend is, is dat de laag van ons bewustzijn dat net tussen het niet-fysieke (waar ons Hogere Zelf zich bevindt) en de fysieke niveaus, dat deze laag van ons bewustzijn 'het template level' of 'het blauwdrukniveau' wordt genoemd. 
Dit blauwdrukniveau is het niveau waarop we voor onszelf 'het plan/thema' voor onze huidige fysieke incarnatie vormgeven.
En dit deel van ons bewustzijn bevindt zich net tussen de fysieke en niet-fysieke wereld, met andere woorden de frequentie van onze template / blauwdruk is om en nabij de 333 kHz.

Nu wordt het duidelijk waarom bijvoorbeeld de Axationale Alignment/Reconnection een perfect instrument is om je uit te lijnen op het gekozen pad voor deze incarnatie.
De AXATIONALE ALIGNMENT verbindt ons opnieuw met onze blauwdruk, onze kosmische verbindingen (en familie) en ook met het energetische raster van de planeet van onze keuze, de Aarde.

Het is geen toeval dat 333 niet alleen het getal, de frequentie van de Reconnection is, maar ook het Meestergetal is van ons menselijke collectieve bewustzijn (Christ Consciouness). 
Het meestergetal 333 fungeert echter ook als een soort 'telefoonnummer' om contact te maken met hybride kinderen.

Onze hybride kinderen hebben een trillingsgetal van 200 kHz en hoger en bevinden zich in de frequentiebandbreedte (4e dichtheid) waar veel Aardemensen steeds verder naar toe evolueren.
Op de momenten waarop we kunnen 'pieken' naar deze frequentie is het contact nu al mogelijk en het gebeurd ook al steeds vaker dat mensen het contact steeds sterker en 'fysieker' beginnen te ervaren.

Het getal 333 is tevens het aantal 'safe havens' die nu al op onze planeet worden voorbereid voor het eerste open contact met buitenaardse beschavingen. 
En 'toevallig' ook het aantal 'precursors' (buitenaardse voorbereiders voor open contact) dat sinds een aantal decennia op Aarde rondloopt ter voorbereiding van mensen op dit open contact door middel van ontmoetingen (encounters).

De Axationale Alignment/Reconnection herverbindt je werkelijk op vele niveaus.
Het herverbindt je met je eigen blauwdruk, het herverbindt je met je Hogere Zelf, het herverbindt je met je sterrenfamilie en het herverbindt je met het Nieuwe Aarde Grid.
Veel mensen voelen het verlangen om bij te dragen aan het bouwen van een Nieuwe Aarde gebaseerd op pure kwaliteiten, samen met gelijkgestemde mensen en beginnen dit ook te doen.
Veel mensen melden een snelle ontwikkeling op verschillende gebieden van hun leven en een versnelling in hun levenspad na een Reconnectie. Het is verbazingwekkend, elke keer weer.

Tijdens dit proces dat we AXATIONALE ALIGNMENT noemen, activeert een gekwalificeerde practitioner nieuwe lijnen, zodat de uitwisseling van licht en informatie uit andere dimensies weer op gang komt.
Deze herverbinding vindt plaats in twee afzonderlijke sessies, meestal op opeenvolgende dagen. Dit is een zeer nauwkeurig protocol dat verschillende sets van meridianen en energiepunten in het axiale/meridiaansysteem van het lichaam activeert.
Voor mijn gevoel zijn deze sessies heilige momenten. Alsof ik iemand mag ondersteunen bij zijn wedergeboorte.

DE OORSPRONG VAN DE RECONNECTION

De Reconnection is ontstaan bij Dr. Eric Pearl, een arts in de chiropractie uit Cleveland in Los Angeles. Hij leidde gedurende 12 jaar één van de grootste chiropractie praktijken in deze regio.
In augustus 1993 ontdekte hij een ongebruikelijk fenomeen toen hij plotseling helende vermogens kreeg van compleet andere aard: hij werd een kanaal van zeer sterke helende energie.
Tijdens de sessies zagen zijn patiënten entiteiten, hoorden stemmen en meldden wonderlijke genezingen van talrijke aandoeningen.

Zowel patiënten als artsen zijn getuige geweest van deze genezingen die optraden slechts nadat Dr. Pearl zijn handen in de buurt van hen had gehouden.
Veel van de patiënten, die elkaar niet kenden, vertoonden soms ongebruikelijk gedrag op zijn behandeltafel : hun hoofden bewogen heen en weer, hun ogen rolden omhoog, hun tongen begon te bewegen en er ontsnapte hoorbaar lucht uit hun mond en zij herhaalden allemaal dezelfde zes zinnen: 

1. Wij zijn hier om je te vertellen door te gaan waarmee je bezig bent.

2. Wat jij doet, is licht en informatie naar deze planeet brengen.

3. Wat jij doet, is strengen (DNA) opnieuw verbinden.

4. Wat jij doet, is snaren (energie-lijnen) opnieuw verbinden.

5. Je moet weten dat je een Meester bent (je eigen meester).

6. Wij zijn gekomen, vanwege jouw reputatie.

DR. ERIC PEARL, DE RECONNECTION EN RECONNECTIVE HEALING

Maar wie zijn nu die "wij" die door meer dan vijftig patiënten werden genoemd?
Wat is nu 'het Universum' waar naar wordt verwezen als het gaat over healing?

Sinds Eric Pearl is begonnen deze informatie te delen in boeken, presentaties, interviews en seminars en met name in zijn tweede boek "Solomon Speaks" wordt het steeds duidelijker dat de Reconnection een buitenaardse oorsprong heeft en een verbinding heeft met onze sterrenfamilie van de Pleiaden.


Helaas, maar een beetje begrijpelijk, wordt dit (nog) niet expliciet bekend gemaakt tijdens trainingen en bijeenkomsten. Er worden verwijzingen gemaakt en benadrukt, maar het wordt niet expliciet gemeld.

Boeiend is dat wij die aanwezigheid ook voelen en zien en terwijl zij niet dezelfde zijn als onze bekende ET-Gidsen. Tijdens de Reconnection is er duidelijk een andere aanwezigheid.

Eric Pearl richt zich tegenwoordig volledig op zijn opleidingsseminars. Zijn werk trekt wereldwijd enorm veel aandacht van wetenschappelijke onderzoekers en artsen. 

Hij verschijnt op vele radio- en televisieprogramma's en zijn werk is beschreven in verschillende boeken en films.  
Eric Pearl heeft inmiddels wereldwijd tienduizenden practitioners opgeleid die op hun beurt met succes zelf deze wijze van healing toepassen in hun praktijken.

WAT KOST EEN RECONNECTIE

De vergoeding die wordt gevraagd voor een reconnectie is bij alle practitioners in heel Europa gelijk aan € 333,-